Teknikmuseer och IT-system

Samhället blir allt mer digitaliserat och idag används många IT-system, till exempel CRM-system och ekonomistöd i en rad olika verksamheter. Men det många glömmer är den långa historien bakom dagens digitaliserade värld, där varje ny innovation har utgjort grunden för nästa. För den som är intresserad av teknikens historia finns många teknikmuseer att besöka.

Dagens IT-system kommer förmodligen att visas på teknikmuseer i framtiden. Hos lime-technologies.se hittar du ett CRM-system som är byggt på teknologi med en lång historia bakåt i tiden. Med olika CRM-system från lime-technologies.se går det att arbeta på ett strukturerat sätt, samla kundinformation och fatta rätt affärsbeslut baserat på tydligt visualiserad data. Du kan komma igång fort och skala upp eller ner systemet baserat på företagets komplexa flöden. Hos lime-technologies.se finns verktyg för ”Customer Relationship Management”, vilket ger företag möjlighet att skapa varaktiga kundrelationer.

Tekniska museet

Om du är intresserad av att lära dig mer om teknikens och datorers historia kan du besöka Tekniska museet i Stockholm. Här kan du lära dig om teknikhistorien och den utveckling som ligger bakom de olika IT-system vi använder idag. Du får också se och läsa om olika svenska uppfinnare som har varit aktiva genom tiderna.

En särskild avdelning av Tekniska museet behandlar vår datorhistoria. Datorn har använts i många skepnader och på många olika områden under dess relativt sett korta historia. Mellan år 2005 och 2009 deltog Tekniska museet i olika forskningsprojekt vars syfte var att dokumentera den svenska datorhistorien och digitaliseringen av vårt samhälle.

Datorns historia

När de första datorerna tillverkades gjordes detta med reläteknik, de var då elektromekaniska. Därefter började utvecklarna att använda elektronrör vilket förbättrade datorernas prestanda avsevärt. Bland svenska exempel på sådana datorer går det att hitta datorn BESK, som var färdigbyggd 1953. Halvledarteknik förbättrade datorerna ytterligare under femtiotalets gång. Under denna tid började också datorerna att serietillverkas, och stordatorerna som framställdes var mycket stora jämfört med idag. De kunde ta upp ett helt rum i storlek. Datorerna användes i många olika sammanhang, som folkbokföring, statistiska beräkningar och forskning.

Under sextiotalet började bankerna att datorisera sina verksamheter. Nu integrerades halvledartekniken i enheter som blev allt mindre, vilket till slut skapade den integrerade kretsen. Detta gjorde det möjligt att bygga mindre datorer, som kallades för minidatorer. Minidatorn var dock stor jämfört med dagens datorer. De var också billigare än de tidigare stordatorerna vilket gjorde det möjligt för fler branscher att datoriseras. Under sjuttiotalet datoriserades kontor och företag och då användes främst terminaler som anslöts till centrala datorer.

Persondatorn började komma när datorns delar kunde integreras till en enda enhet som kunde rymmas på skrivbordet. Detta skedde under sjuttiotalet. Då döptes de nya, ännu mindre datorerna till mikrodatorer. Denna mikrodator tog över terminalernas roll inom industrin och på kontoren.

Comments are closed.