Prins Eugens Waldemarsudde

Prins Eugens Waldemarsudde är ett av Sveriges mest besökta konstmuseer. Här kan man se konst av prins Eugen själv, såväl som den konst som prinsen köpt in under åren till sin konstsamling. Dessutom anordnas varje år en rad tillfälliga utställningar av samtida konstnärer. Konstverken visas upp i de byggnader på Waldemarsudde som var prins Eugens bostad och arbetsplats under större delen av hans liv. Prins Eugen hade besökt Waldemarsudde då han var 27 år gammal, 1892. Han hyrde då ett rum i den redan befintliga byggnaden på Waldemarsudde, som senare skulle komma att kallas ”Gamla huset”. Vistelsen var bara avsedd att vara några dagar lång, men prinsen blev så förtjust i platsen att han sju år senare köpte hela egendomen på udden. Snart efter att han flyttat in bestämde han sig för att bygga en permanent bostad på tomten, den som skulle komma att kallas ”Slottet”.  Det som var ett industriområde när prins Eugen köpte det förvandlades under hans vistelse till en vacker park, fylld med verk från huvudsakligen svenska konstnärer. Han lät även bygga ytterligare en separat byggnad, ”Galleriet”, för att få plats med alla verk i sin ständigt växande samling.800px-Waldemars_udde_stockholm_20_march_2006

Vid sin död 1947 testamenterade prins Eugen hela sin egendom till svenska staten. Staten överlät i sin tur egendomen till Stockholms stad, men från och med 1995 ägs Waldemarsudde återigen av staten. Museet drivs idag av en enhet inom myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, på det sätt som prins Eugen föreskrev i sitt testamente. Prinsen själv finns dock kvar på sina ägor; som första kungliga person i Sverige kremerades han vid sin död, och hans urna finns begraven vid stranden bakom ”Gamla huset”, där han först vistades på Waldemarsudde.

En sak som museet Prins Eugens Waldemarsudde har lyckats med är att ha en estetiskt tilltalande och lättanvänd hemsida. En välfungerande hemsida med all nödvändig information för besökare är en förutsättning för de flesta museer idag, eftersom det är på internet som majoriteten av museibesökare planerar sina besök. Om du själv är intendent på ett museum, och behöver skapa eller förbättra er hemsida, hittar du flera bra webbhotell på Webbhotells.se.

Comments are closed.