Hallwylska museet

På Hallwylska museet kan man beskåda de samlingar av konst, antikviteter, vapen, porslin och silver som grevinnan Wilhelmina von Hallwyl anskaffade under sin levnad. Samlingarna innehåller mer än 50 000 föremål som alla är väl dokumenterade. Makarna von Hallwyl levde tillsammans i Hallwylska palatset i Stockholm, och år 1920 testamenterade de sitt hem och allt i hemmet till svenska staten. Idag är Hallwylska palatset ett kulturhistoriskt, statligt museum som sedan 1978 tillhör en myndighet som inkluderar flera andra museiverksamheter: Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet. Museet öppnade för allmänheten för första gången 1938. Miljön i det 2200 kvadratmeter stora palatset har bevarats i sitt ursprungliga skick i så hög grad som möjligt, och museets 40-tal rum utgör numera en av Sveriges bäst bevarade miljöer från sekelskiftet 1900.Interiör_stora_salongen_-_Hallwylska_museet_-_87904.tif

Historien bakom byggnaden på Hamngatan 4 är att makarna von Hallwyl bodde som hyresgäster i Fersenska palatset. Makarna önskade dock söka sig till ett nytt boende, dels på grund av att de inte kom överens med ägaren av Fersenska palatset angående installationen av elektricitet i deras våning, dels på grund av att grevinnan behövde mer plats för sina växande samlingar. Paret köpte så en tomt på Hamngatan 4, i ett område som då bara bestod av verkstäder och förfallna hus, men som snart skulle fyllas med esplanadsystemen på Östermalm och Strandvägens prakt.

Arkitekten Isak Gustaf Clason fick 1893 uppdraget att skapa makarnas nya bostad. Så började byggnationen av Hallwylska palatset, även om makarna själva aldrig kallade sitt hem för det, utan helt enkelt sade ”Huset” eller ”Hamngatan 4”. Grevinnan var personligen inblandad i hela byggnationen, eftersom hon försuttit chansen att påverka byggnationen av deras första hem, Erikslunds herrgård i Södermanland. Om du själv har byggt ett hus eller genomfört en större renovering vet du hur mycket planering och arbete som krävs. Något som underlättar idag, jämfört med i slutet av 1800-talet, är dock att man enkelt kan beställa allt material som behövs via internet, från Buildor.se.

Makarna kunde flytta in i ”Huset” 1989, och levde ensamma där fram till sin död, eftersom deras döttrar redan hade flyttat hemifrån. Deras arv lever dock kvar i form av deras hem, som besöks av tusentals människor varje år.

Comments are closed.