Medeltidsmuseet

Stockholms medeltidsmuseum, eller bara Medeltidsmuseet i folkmun, har som uppgift att skildra Stockholms medeltida historia, och hur samhället såg ut under denna tidsperiod. Det ligger på Helgeandsholmen i Gamla stan i Stockholm.

Medeltidsmuseet grundades tack vare att ett stort garage skulle byggas under Riksplan, i samband med ombyggnationen av Riksdagshuset (som pågick mellan 1978 och 1983). Innan man började bygga garaget utförde man dock en rad arkeologiska undersökningar i vad som skulle komma att kallas Riksgropen. Vid utgrävningarna hittade man en mängd arkeologiska fynd, och för att bevara fynden och för att göra dem tillgängliga för allmänheten, beslutades det att man skulle slopa planerna på ett garage och istället bygga Stockholms medeltidsmuseum på platsen.Medeltidsmuseet_torg

Ett av de föremål som man hittade vid utgrävningarna, som idag finns i museet, är en kvarleva av Stockholms stadsmur från början av 1500-talet. Denna bit av muren, som är 55 meter lång, kan sägas ha varit det viktigaste fyndet och den huvudsakliga anledningen till museets grundande. Ett annat fynd som kan beskådas på museet är Riddarholmsskeppet, som dock inte upptäcktes i samband med utgrävningarna i Riksgropen. Istället hittades skeppet när man muddrade Riddarholmskanalen år 1930. Skeppet är mer än 20 meter långt, och har daterats till sent 1400-tal, tack vare träet det är gjort av och den stora mängd föremål som återträffades i skeppet. Detta fynd anses vara det kanske mest betydelsefulla någonsin inom Stockholms stad. Medeltidsmuseet är också hem åt en runsten, Sö 247, som man tror stod i närheten av Slussen ursprungligen. Man kan också se en kopia av runstenen U 53 på museet. Originalet sitter inmurat i en vägg i Gamla stan, vid korsningen av Prästgatan och Kåkbrinken.

På museet finns förutom allt detta också flera rekonstruerade miljöer, till exempel en medeltida krog, ett torg, stadens galgbacke och en brödbod. På det sättet kan man få en känsla för hur människorna levde och bodde, hur deras kläder och inredning såg ut. Om du efter ett besök på Medeltidsmuseet skulle vilja jämföra möblerna med modern inredning, hittar du soffor och alla andra typer av möbler på Furniturebox.se. Kanske får du en ny uppskattning för den tid du lever i efter en liknande jämförelse.

Comments are closed.